«Улуттук банк билдирет»: Эскирген банкноттор жана улуттук валютага аяр мамиле жасоо тууралуу

«Улуттук банк билдирет» радиопрограммасынын чыгарылышы Темасы:  Эскирген банкноттор жана улуттук валютага аяр мамиле жасоо тууралуу

Эскилиги жеткен жараксыз болгон банкнотторду алмаштыруунун тартиби

Улуттук валютага этиятсыздык мамиле кылуу банкноталарды жарамсыздыкка, кир болот, бүктөлгөн жерлеринен айрылуусуна, үзүлүп калуусуна алып келет. Ар кандай кырдаалдар учурунда, улуттук валютанын банкноталары зыянга учурашы мүмкүн. Ошондой учурларда Сиздер Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын каалаган мекемелеринен жүгүртүүгө жарамдуу банкноталарга алмаштырып алсаңар Read More …

Монеталар

Монета бул металлдан жасалган жүгүртүүгө чыгарылуучу акча бирдиги. Ар кайсы убакытта ар кандай металлдар колдонулган, айрыкча баалуу металлдан жазалган буюмдар: булар алтын жана күмүш металлдары.

Банкноттор

1993-жылыдын май айында Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети тарабынан №1182-XII «Улуттук валютаны киргизүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сунушу тууралуу» токтом кабыл алынган.

Акча бирдигинин аталышынын келип чыгышы

XV-XVIII кылымдарда кыргыздар Чыгыш Туркистандын жана Орто Азиянын монеталарын пайдаланышкан. XIX кылымда Кокон хандыгынын монеталары, андан соң Россиянын акчалары кеңири колдонууда болгон.