Карыз алуучулар үчүн эскерткич “Кредиттер жана депозиттер”

Invalid Displayed Gallery Көчөрүү карыз алуучулар үчүн эскерткич “Кредиттер жана депозиттер” PDF форматында (257 KB)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан даярдалган аффинаждалган алтындын өлчөнгөн куймалары

1 граммдан 100 граммга чейинки аффинаждалган алтындын өлчөнгөн куймалары Улуттук банк тарабынан биринчи жолу чыгарылды. Бул – инвестициялоо үчүн банктын жаңы иш ыкмасы, ал келечекке эң эле ишенимдүү финансылык салым болуп саналат.