Интернет-банкинг

Банктар өзүлөрүнүн кардарларына сунуштаган жана аларды алыста туруп тейлегенге мүмкүнчүлүктү берген ыңгайлуу сервис жөнүндө сүйлөшөлү. Бул кардар Интернет аркылуу өзүнүн банктагы эсебине кирүүгө мүмкүндүктү алып, банкка барбай эле ар кандай төлөмдөрдү жүргүзө ала турган интернет-банкинг кызматы.

Овердрафт айлык акы долбоорунун алкагында

Коммерциялык банктар өздөрүнүн кардарларына сунуш кылуучу жана айлык акынын алкагындагы долбоорго жараша кыска мөөнөттүү кредит алууга шарт түзүүчү овердрафт кызматын сунуштайбыз.

Банктык картанын артыкчылыктары

Банктык карт – бул көптөгөн артыкчылыкка ээ, накталай акчаларга карата ыңгайлуу альтернатива. Банктык төлөм карттары канчалык көбүрөөк колдонулуп баштаса, банктарда банктык карттарды тейлөө боюнча терминалдардын жана банкоматтардын түйүнүн кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрү да ошончолук көбөйөт.