Ислам банк иши жана каржылоо принциптери

Кыргызстанда 90% мусулмандар жашайт. Ошондуктан ислам принциптерин Кыргызстанда кеңири жайылтуу ашыктык кылбайт. Айтсак, акыркы кездерде коомчулукта көп сөзгө алынып жаткан салттуу банктык каржылоо принциптеринин катарында, Ислам банк ишинин принциптери менен каржылоо деген түшүнүк дагы бар. Бирок, анын маани-маңызын көпчүлүк эл Read More …

Салам, карызды каржылоо инструменти

Салам Салам, товарларды ташып жеткирүүнү кийинкиге калтыруу менен каржылоо инструментинен болуп саналат. Бүтүм келишилген учурда, сатуучу келечекте товарларды сатып алуучуга ташып жеткирүүгө милдеттенет, анын наркы сатып алуучу тарабынан келишимге кол коюу күнүндө төлөнөт.  Салам бир караганда форварддык контракт катары көрүнүшү Read More …

Ислам финансы рыногун өнүктүрүүнүн кыскача баяндамасы

Ислам банк ишинин жана каржылоонун пайда болушу жана өнүгүшү  Египетте 1963-жылдын  “МитГамр” аманат банкынын түзүлүшүнөн тартып башталган,  ал заманбап дүйнөлүк ислам банк тутумунун түптөлүшүнө таасирин тийгизген.