Кош келиңиздер, урматтуу окурмандар!

Сиздер Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасынын алкагында түзүлгөн маалымат порталындасыз.

Сайт атайын иштелип чыгып, өзүнүн барактарында финансылык мекемелер жана мамлекеттик ведомстволор тарабынан жарандардын экономика жана финансы темасындагы базалык билимин жогорулатууга көмөктөшүү үчүн даярдалган актуалдуу маалыматтарды камтыйт.

Мындан сиздер билим берүүчү материалдарды таап, алар аркылуу финансы жана банк системасындагы иштер, анын ар бир адамдын жашоосуна тийгизген таасири тууралуу түшүнүк ала аласыздар. Ошондой эле биздин өлкөнүн финансылык мекемелери сунуштап жаткан продуктылар жана кызмат көрсөтүүлөр тууралуу маалымат менен таанышасыздар. Эң башкысы, бул продукт жана кызмат көрсөтүүнүн колдонуучуларынын укуктары менен милдеттери тууралуу суроолорго жооп таба аласыздар.

 Окурмандардын ыңгайлуулугу үчүн сайттагы маалыматтар темаларына жараша бөлүнүп турат. Алсак, “Мыйзамдар” бөлүгүндө банк кызматы жана аны колдонуучулардын ортосундагы укуктук карым-катнаштарды жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын нормативдик-укуктук актылары бар.

 “Колдонуучулар” бөлүгүндө акча, кредит, аманат, төлөм карталары ж.б. жалпы маалыматтар камтылат. Мисалга алсак, ссылкага кирүү менен улуттук валюта темасына туш келип, ал кантип түзүлгөн, бүгүнкү күнү алардын кандай түрлөрү бар, аларды алмаштыруунун жолдору ж.б. тууралуу кызыктуу материалдарды окуй аласыздар.

 Ал эми “ЖМК” бөлүгүндө маалымат агенттиктериндеги билим берүүчү басылмалар, газетадагы макалалар, ошондой эле телеканал, радиостанциялардан калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу алкагында чыгарылган аудио жана видео материалдар орун алган.

 “Балдарга акча тууралуу” деген ярлыкты басуу менен Улуттук банктын адистери тарабынан кичинекей окурмандардын кабыл алуусуна карата иштелип чыккан күлкүлүү түрдө жазылган балдар китебинин электрондук вариантын көрө аласыздар. “Балдар үчүн акча алиппеси” аталышындагы кагаз түрүндөгү кыргыз жана орус тилдериндеги көрсөтмө курал аймактарда жайылтылып жатат. Анын максаты − балдарды күнүмдүк турмушта кездешүүчү айрым экономикалык элементтердин түшүнүктөрү менен тааныштыруу болуп саналат.

 “Үйрөтүүчү видео” бөлүгүндө Улуттук банктын кызматкерлери тарабынан күндүн эң актуалдуу темалары боюнча жүргүзүлгөн видео-лекциялар камтылат. Мисалга, азыркы учурда карыз алуучулардын укуктары жана милдеттери, улуттук валютанын коргоо белгилери, банк карталарынын өзгөчөлүктөрү ж.б. жөнүндө лекциялар жеткиликтүү.

 Өз билим деңгээлиңизди тесттин жардамы аркылуу билүүгө болот. “Өзүңдү текшер” ярлыгын басуу аркылуу 20 суроодон туруп, бир катар жоопко ээ болгон ар кандай темадагы тестти көрө аласыз.

 Урматтуу колдонуучулар, сайт пилоттук болуп эсептелет. Анын түзүлүшү, тышкы көрүнүшү боюнча сунуш-пикирлериңиздерди төмөнкү дарек боюнча жиберсеңиздер,  ыраазылык билдиребиз.

 Урматтоо менен, сайттын жетекчилиги

Финансылык сабаттуулук – бул финансылык институттар жана алар тарабынан  сунушталган продуктылар жөнүндө,  ошондой эле өз иш аракеттеринин натыйжасына туура баа берүү менен муктаждык келип чыккан учурда аларды пайдалана билүү.

Өлкө калкынын финансылык сабаттуулугунун жогорку деңгээли мамлекеттин экономикасына сыяктуу эле,  анын жарандарынын бакубат жашоосуна да оң таасирин тийгизет, алсак:

 

  • Финансылык продуктылардан пайдалануу деңгээлин жогорулатат, финансы рыногунун ачык айкындуулугун жана рыноктун туруктуулугун камсыз кылат.
  • ишенимдүү карыз алуучулардын санын көбөйтүүгө, банктардын кредиттик жана аброюна тиешелүү тобокелдиктерди төмөндөтүүгө өбөлгө түзөт.
  • Үй-бүлөлүк бюджетти туура пайдалануу менен финансылык бакубаттуулукту жогорулатат, пландаштыруу чөйрөсү кеңейтилет, үй-бүлөдө финансыларды тескөө жөндөмдүүлүгүнүн өнүгүүсүнө шарт түзөт.

Көз боёмочу иш аракеттерден коргоону камсыздайт, жарандардын  финансылык коопсуздугун жогорулатат.