Карызгерлердин укугу жана жоопкерчилиги

Мында кредитти төлөө жана аны ырастоо эрежелери тууралуу көрсөтүлөт. Ошондой эле, карыз алуудагы карызгердин алтын эрежеси жана башка маселелер камтылат.

 

[fvplayer mobile=”http://finsabat.kg//wp-content/uploads/2015/01/lection-credit-kg-fix.mp4″]