Келе жаткан Дүйнөлүк акча жумалыгынын алкагында «Мектептин бюджетин талкуулоого жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга окуучулардын жана ата-энелердин катышуусу» улуттук сынагы жарыяланды.

Келе жаткан Дүйнөлүк акча жумалыгынын алкагында «Мектептин бюджетин талкуулоого жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга окуучулардын жана ата-энелердин катышуусу» улуттук сынагы жарыяланды.

Кененирээк маалымат – Сынак жөнүндө жобо.