Үй бүлө бюджети
Үй бүлө бюджети
Топтолгон жыйым
Топтолгон жыйым
Кредиттер жана карыздар
Кредиттер жана карыздар
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Финансы жөнүндө
Финансы жөнүндө
Инвестициялоо
Инвестициялоо
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Салыктар жана чегерүүлөр
Салыктар жана чегерүүлөр

Сүрөттөр

Финансылык пирамиданын белгилери
Финансылык пирамиданын белгилери
Количество фотографий: 1
Кредит алуучулардын эсине
Кредит алуучулардын эсине
Количество фотографий: 1
Банктык аманат (эскертме)
Банктык аманат (эскертме)
Количество фотографий: 1
Акча алиппеси. 1-бөлүк. Киришүү
Акча алиппеси. 1-бөлүк. Киришүү
Количество фотографий: 8
Акча алиппеси. 2-бөлүк. Банктык карт жана алтын куймалар
Акча алиппеси. 2-бөлүк. Банктык карт жана алтын куймалар
Количество фотографий: 8
Акча алиппепси. 3-бөлүк. Сом - Кыргызстаныдын улуттук валютасы
Акча алиппепси. 3-бөлүк. Сом - Кыргызстаныдын улуттук валютасы
Количество фотографий: 8
Акча алиппеси. 4-бөлүк. Пенсия
Акча алиппеси. 4-бөлүк. Пенсия
Количество фотографий: 8
Акча алиппеси. 5-бөлүк. Үй бүлөлүк бюджет
Акча алиппеси. 5-бөлүк. Үй бүлөлүк бюджет
Количество фотографий: 8