Үй бүлө бюджети
Үй бүлө бюджети
Топтолгон жыйым
Топтолгон жыйым
Кредиттер жана карыздар
Кредиттер жана карыздар
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Финансы жөнүндө
Финансы жөнүндө
Инвестициялоо
Инвестициялоо
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Салыктар жана чегерүүлөр
Салыктар жана чегерүүлөр

Видео

Улуттук банк кандай милдеттерди аткарат
Улуттук банк кандай милдеттерди аткарат
Узактыгы: 01:27
Инфляция деген эмне?
Инфляция деген эмне?
Узактыгы: 01:36
Финансы-кредиттик уюмдардын системасы
Финансы-кредиттик уюмдардын системасы
Узактыгы: 01:21
Үй-бүлөлүк бюджет
Үй-бүлөлүк бюджет
Узактыгы: 01:15
Банкта акча топтоонун артыкчылыктары
Банкта акча топтоонун артыкчылыктары
Узактыгы: 01:17
Кредит боюнча пайыздар
Кредит боюнча пайыздар
Узактыгы: 01:17
Кредиттик таржымал
Кредиттик таржымал
Узактыгы: 01:15
Банктык карт
Банктык карт
Узактыгы: 01:06
Маалыматты кайдан алууга болот
Маалыматты кайдан алууга болот
Узактыгы: 01:10
Керектөөчүлөрдүн негизги укуктары
Керектөөчүлөрдүн негизги укуктары
Узактыгы: 00:59
Даттануулар
Даттануулар
Узактыгы: 01:09
Финансылык алдамчылыктар
Финансылык алдамчылыктар
Узактыгы: 01:22
Дагы жүктөө