Үй бүлө бюджети
Үй бүлө бюджети
Топтолгон жыйым
Топтолгон жыйым
Кредиттер жана карыздар
Кредиттер жана карыздар
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Финансы жөнүндө
Финансы жөнүндө
Инвестициялоо
Инвестициялоо
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Салыктар жана чегерүүлөр
Салыктар жана чегерүүлөр
Жаңылыктар
Жаңылыктар
Мугалимдер үчүн
Мугалимдер үчүн
Башка материалдар
Башка материалдар
Финансылык сабаттуулук боюнча тренерлер
Финансылык сабаттуулук боюнча тренерлер
Финансылык сабаттуулук боюнча онлайн-курсу
Финансылык сабаттуулук боюнча онлайн-курсу

Окуучулар үчүн

"Сабаттуу жашоо" финансылык сабаттуулук боюнча балдар үчүнтеледолбоору

"Рентген Медиа" коомдук фондунун теледолбоору

2019 Жалган куран айынын 01
Керемет Көч (финансылык сабаттуулук боюнча атайын сериясы)

Кыргызстандагы БУУ Балдар фонду (ЮНИСЕФ) тарабынан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жардамы менен иштелип чыкты

2019 Жалган куран айынын 01
Акча алиппеси. 1-Бөлүк.

Колдонмонун биринчи бөлүгүндө элементардык экономикалык түшүнүктөр чечмеленип берилген

2019 Жалган куран айынын 01
Акча алиппеси. 2-бөлүк

Акча алиппесинин экинчи бөлүгү банктык карттарга жана алтын куймаларына арналган

2019 Жалган куран айынын 01
Акча алиппеси. 3-бөлүк

Акча алиппесинин үчүнчү чыгарылышы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы сомго арналган

2019 Жалган куран айынын 01
Акча алиппеси. 4-бөлүк

Акча алиппесинин төртүнчү бөлүгү пенсия менен камсыздандыруу боюнча негизги маселелерди ачып берет

2019 Жалган куран айынын 01
Акча алиппеси. 5-бөлүк

Колдонмонун бул чыгарылышы үй бүлөлүк бюджет темасына арналган

2019 Жалган куран айынын 01