Үй бүлө бюджети
Үй бүлө бюджети
Топтолгон жыйым
Топтолгон жыйым
Кредиттер жана карыздар
Кредиттер жана карыздар
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Финансы жөнүндө
Финансы жөнүндө
Инвестициялоо
Инвестициялоо
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Салыктар жана чегерүүлөр
Салыктар жана чегерүүлөр
Жаңылыктар
Жаңылыктар

Депозиттик калькулятор

Банк тарабынан пайыздарды эсептөөдөдөн баштап жыл ичиндеги күндөрдүн саны
Чегерилген пайыздардын депозит суммасына мезгил-мезгили менен кошулуп туруусу

Депозиттик калькулятордун жардамы менен банктык депозит боюнча пайыздарды эсептесе болот. 

Мындан тышкары каражат топтоо тууралуу макалалар менен таанышып, бул тестти өтүү менен билим денгээлиңизди аныктоону сунуштайбыз.