Үй бүлө бюджети
Үй бүлө бюджети
Топтолгон жыйым
Топтолгон жыйым
Кредиттер жана карыздар
Кредиттер жана карыздар
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Финансы жөнүндө
Финансы жөнүндө
Инвестициялоо
Инвестициялоо
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Салыктар жана чегерүүлөр
Салыктар жана чегерүүлөр
Жаңылыктар
Жаңылыктар

Финансылык сабаттуулук боюнча тренерлер окутулду

Башка материалдар 2020 Кулжа айынын 05 жарыяланды
Финансылык сабаттуулук боюнча тренерлер окутулду

Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын ишке ашыруу алкагында, Улуттук банк GIZ колдоосу менен финансылык сабаттуулук боюнча 164 тренерди окутуп, анын ичинен 17 мастер-тренерге сертификат берген (биринчи бүтүрүүчүлөр). Аталган тренерлер 1 500 жакын  адамга финансылык сабаттуулук боюнча эки күндүк тренингдерди өткөрдү. Тренерлерди окутуу процесси 2019-жылдын июлунан 2020-жылдын мартына чейин өткөрүлүп, аларга сертификат берилген.

Маалымат катары:

Финансылык сабаттуулук боюнча тренерлерди даярдоо иштери Улуттук банк  тарабынан демилгеленген жана GIZ “Кыргызстан экономикасынын туруктуу өнүгүүсүн колдоо” долбоорунун алкагында өткөрүлгөн. 2018-жылы Улуттук банктын демилгеси менен жергиликтүү эксперттер тобу Эл аралык эмгек уюмунун тренинг борборунун (ITC-ILO) эл аралык экспертинин катышуусунда чоңдор үчүн бирдейлештирилген курсту иштеп чыккан. Анда тренерлер үчүн чоңдорду финансылык сабаттуулук негиздерине окутуу боюнча 9 тематикалык модуль, методикалык сунуш-көрсөтмөлөр, ошондой эле угуучулар үчүн окуу материалдары камтылган. Финансылык сабаттуулук боюнча тренерлер Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы менен биргеликте даярдалган.

Шилтеме боюнча тренерлердин тизмеси: https://www.finsabat.kg/ky/education/financial-literacy-trainers

← Макалалардын тизмесине

Төмөнкүлөрдү да окуңүз

Үй-бүлө бюджети

Үй-бүлө бюджети

Кооперативдин финансылык пирамидага тиешеси жоктугун кантип билсе болот? – Улуттук банктын кеңеши

Кооперативдин финансылык пирамидага тиешеси жоктугун кантип билсе болот? – Улуттук банктын кеңеши

Акча алиппеси. 1-Бөлүк.

Акча алиппеси. 1-Бөлүк.

Кирешелер жана чыгымдар күндөлүгү

Кирешелер жана чыгымдар күндөлүгү