Үй бүлө бюджети
Үй бүлө бюджети
Топтолгон жыйым
Топтолгон жыйым
Кредиттер жана карыздар
Кредиттер жана карыздар
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Финансы жөнүндө
Финансы жөнүндө
Инвестициялоо
Инвестициялоо
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Салыктар жана чегерүүлөр
Салыктар жана чегерүүлөр
Жаңылыктар
Жаңылыктар

Кирешелер жана чыгымдар күндөлүгү

Үй бүлө планы 2019 Жалган куран айынын 01 жарыяланды
Кирешелер жана чыгымдар күндөлүгү

Ушул күндөлүк үй-бүлөнүн кирешелеринин жана чыгашаларынын реалдуу өлчөмдөрүн аныктоого, бардык сарптарды контролдукка алууга жана үй-бүлөлүк бюджетти натыйжалуу башкарууга жардам берет.

(ачуу)

← Макалалардын тизмесине

Төмөнкүлөрдү да окуңүз

Кыргызстанда акча каражатын кайсыл багытка инвестициялоо пайдалуу?

Кыргызстанда акча каражатын кайсыл багытка инвестициялоо пайдалуу?

Кредит деген эмне?

Кредит деген эмне?

Үй-бүлө бюджети

Үй-бүлө бюджети

Инвестициялар бай болууга кандайча көмөк берет?

Инвестициялар бай болууга кандайча көмөк берет?