Үй бүлө бюджети
Үй бүлө бюджети
Топтолгон жыйым
Топтолгон жыйым
Кредиттер жана карыздар
Кредиттер жана карыздар
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Финансы жөнүндө
Финансы жөнүндө
Инвестициялоо
Инвестициялоо
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Салыктар жана чегерүүлөр
Салыктар жана чегерүүлөр
Жаңылыктар
Жаңылыктар

Акчалай каражаттарды эсепке алуу күндөлүгү

Үй бүлө планы 2019 Жалган куран айынын 01 жарыяланды
Акчалай каражаттарды эсепке алуу күндөлүгү

Ушул күндөлүк үй-бүлөнүн же болбосо чакан бизнестин кирешелерин жана чынашаларын эсепке алууга жардам берет, ошондой эле үй-бүлөнүн жана бизнестин каражаттарынын кыймылын көрсөтүп, бюджетти  кийинки жылга пландаштырууга мүмкүндүк берет.

(ачуу)

← Макалалардын тизмесине

Ошол эле темадагы макалалар

Кирешелер жана чыгымдар күндөлүгү

Төмөнкүлөрдү да окуңүз

Каражатты баалуу металл түрүндө кантип сактоого болот?

Каражатты баалуу металл түрүндө кантип сактоого болот?

Акча алиппеси. 2-бөлүк

Акча алиппеси. 2-бөлүк

Акча алиппеси. 3-бөлүк

Акча алиппеси. 3-бөлүк

Акча алиппеси. 5-бөлүк

Акча алиппеси. 5-бөлүк