Үй бүлө бюджети
Үй бүлө бюджети
Топтолгон жыйым
Топтолгон жыйым
Кредиттер жана карыздар
Кредиттер жана карыздар
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Керектөөчүлөр (пайдалануучулар) укугун коргоо
Финансы жөнүндө
Финансы жөнүндө
Инвестициялоо
Инвестициялоо
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Финансылык коопсуздук жана камсыздандыруу
Салыктар жана чегерүүлөр
Салыктар жана чегерүүлөр
Жаңылыктар
Жаңылыктар

Көп берилген суроолор

Керектөөчүлөрдүн (пайдалануучулар) укуктарын коргоо 2020 Кулжа айынын 18 жарыяланды
Көп берилген суроолор
  1. «Кредиттик каникул» алуу учун эмне кылуу керек? Кредитти төлөө жагында кыйынчылыктар жаралган учурда, биринчи кезекте,  карыз алуучу түздөн-түз финансы-кредит уюмуна кайрылып,  кредитор менен тиешелүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүсү зарыл, башкача айтканда, кредитти реструктуризациялоо маселеси жеке кредитор менен карыз алуучунун ортосунда тиешелүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн  негизинде чечилүүгө тийиш.
  2. Финансы-кредит уюмдары бардык кардарларына (карыз алуучуларына)    «кредиттик каникул» берүүнү милдеттүүбү? Финансы-кредит уюмдары ар бир кайрылууну жеке карап чыгышып, кредиттердин шарттарын өзгөртүү жөнүндө чечимдерди карыз алуучунун финансылык мүмкүнчүлүктөрүнө талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүнүн негизинде кабыл алат. 
  3. Карыз алуучу COVID-19 вирусунун жайылып кетишине байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам кредит төлөөдө кыйынчылыктарга дуушар болгон учурда төлөө мөөнөтүн кимдерге жылдырылып бериши мүмкүн? COVID-19 вирусунун жайылып кетишине байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам кредит төлөөдө кыйынчылыктарга дуушар болгон учурда, жеке адамдарга сыяктуу эле, юридикалык жактарга да берилген кайсы болбосун кредиттин төлөө мөөнөтү жылдырылышы мүмкүн. 
  4. Финансы-кредиттик уюмга кредит боюнча мөөнөттү жылдыруу боюнча суроо менен кантип кайрылса болот? Эгерде карыз алуучунун арыз-даттануусу бар болсо, анда ал ар бир финансы-кредиттик уюмда Кайрылууларды кароо жол-жобосу болоорун билиш керек. Карыз алуучу финансы-кредиттик уюмда атайын дайындалган жоопкерчиликтүү кызматкерден арызды берүүнүн жол-жобосу боюнча маалыматты сурап алып, же финансы-кредиттик уюмдун расмий сайтынан тапса болот.
  5. Кредиттик тарых деген эмне?  Кредиттик тарых – бул кредит тууралуу финансы кредиттик мекемелер өз ара бири бири менен зайымчынын кредиттик келишимдер боюнча милдеттенмелерди кандай жагдайларда аткаргандыгы тууралуу маалыматтардын жыйнагы. Кредиттик тарых төмөнкү маалыматтарды камтыйт: качан, канча кредит, кайсы финансы кредит мекемесинен алынган, мөөнөтүндө алынган милдеттенмелери аткарылган же белгиленген мөөнөттөн өткөрүлүп аткарылганбы, келишимдин шарттары толук аткарылдыбы? Коронавирус инфекциясынын жалпы жайылып кетүүсүнө жол бербөөгө байланыштуу жагдайдан улам кредитти төлөө мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө маалыматтар кредиттик бюролор тарабынан терс кредиттик маалыматка киргизилбейт. Ушуга байланыштуу келечекте кредит алууда финансы-кредит уюмдары кредиттерди төлөөнүн мөөнөтүн кечиктирүүнүн себептерине көңүл бурушат.  
  6. Төлөм карт жоготуп алган учурда, эмне кылуу керек? Банктык картыңыз белгисиз үчүнчү адамдар тарабынан колдонушу мүмкүн болгон кырдаал жаралган учурларда, төлөм карт жоголуп же уурдалып кетсе, атайын колдоо борборуна же банкка дароо кайрылуу зарыл. Бул учурда, карта боюнча төлөмдөр токтолулуп, Сиз үчүн жагымсыз абалды бирөөлөр кыяматтык менен пайдаланып кетишине бөгөт коюлат.  Сиз банкка кат жүзүндө өтүнүч менен кайрылгандан кийин гана карттагы акча каражаттардын сакталышына банк жооп берип калат. Буга чейин, жоголгон же уурдалып кеткен карт боюнча жоопкерчилик Сиздин мойнуңузда.
← Макалалардын тизмесине

Төмөнкүлөрдү да окуңүз

Кредитти кантип алууга болот?

Кредитти кантип алууга болот?

Акча алиппеси. 1-Бөлүк.

Акча алиппеси. 1-Бөлүк.

Ипотеканын негизги эрежелери

Ипотеканын негизги эрежелери

Каражатты баалуу металл түрүндө кантип сактоого болот?

Каражатты баалуу металл түрүндө кантип сактоого болот?